top of page

Իսպաներեն լեզվի դասեր ​

 

   Իսպաներեն լեզվի դասընթացները սկսվում են զրոյից` հասնելով բարձրագույն մակարդակի: Նրանք, ովքեր ունեն իսպաներեն լեզվի որոշակի մակարդակ, կարող են մասնագիտական թեստի միջոցով պարզել իրենց գիտելիքների մակարդակը` համապատասխան փուլին մասնակցելու համար: Առաջարկում ենք նաև առցանց դասընթացներ։ Իսպանական կենտրոնում իսպաներենի դասընթացները վարում են տեղացի և իսպանախոս բարձրակարգ և որակավորված մասնագետներ:

    Առաջարկում ենք ուսուցման հետևյալ կուրսերը`

Español classic

[Դասական իսպաներեն]

 

  Իսպաներենի դասերի ամբողջական ծրագիրը բաղկացած է 6 փուլից, յուրաքանչյուր փուլ տևում է 2 ամիս, շաբաթական 3 անգամ, 1,5 ժամ տևողությամբ: Այս դասընթացի հիմնական նպատակն է նպաստել ընթերցանության, գրավոր խոսքի, բանավոր հաղորդակցման հմտությունների ձեռքբերմանը:

    Դասընթացի մակարդակներն ու գները`

A1- inicial - 2 ամիս (24 դաս)  2 x 20.000 = 40.000 դրամ

A2 - elemental - 2 ամիս (24 դաս)  2 x 22.500 = 45.000 դրամ

 

B1 - básico - 2 ամիս (24 դաս)   2 x 25.000 = 50.000 դրամ

B2 - intermedio - 2 ամիս (24 դաս)  2 x 27.500 = 55.000 դրամ

 

C1 - avanzado - 2 ամիս (24 դաս)  2 x 30.000 = 60.000 դրամ

C2 - perfeccionamiento - 2 ամիս (24 դաս)   2 x 32.500 = 65.000 դրամ

A1 մակարդակ

 Նախատեսված է լեզվի զրոյական մակարդակ ունեցող ուսանողների համար: Դասընթացի նպատակն է ձեռք բերել հիմնական գիտելիքներ, որպեսզի կարողանաք արտահայտվել հասկանալի ձևով և պատասխանեք պարզ հարցերին՝ օգտագործելով ներկա ժամանակաձևը ձեր խոսքի ընթացքում:

A2 մակարդակ

   Այս դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա շփվել առօրյա իրավիճակներում, ինչպես նաև հասկանալ հաճախակի օգտագործվող արտահայտություններ ներկա և անցյալ ժամանակաձևերով:

B1 մակարդակ

   Այս փուլում ուսանողը կկարողանա բացատրել իր մտքերը ներկա, անցյալ և ապագա ժամանակաձևերով՝ խոսելով իր փորձառությունների մասին, պատմելով իր ճանապարհորդությունների, նախասիրությունների և ծրագրերի մասին:

B2 մակարդակ

   Այս դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա բացատրել և միևնույն ժամանակ պաշտպանել իր տեսակետները, խոսել այս կամ այն ​​իրավիճակի առավելությունների և թերությունների մասին՝ կիրառելով ավելի խորը հմտություններ բառապաշարի և նախադասության կառուցվածքի մեջ։

C1 մակարդակ

 Այս փուլի ավարտին ուսանողը կտիրապետի հարուստ բառապաշարի և քերականական գիտելիքների, որոնք թույլ կտան հմուտ և անկաշկանդ հաղորդակցում:

C2 մակարդակ

   Ուսանողը կկարողանա հասկանալ գրեթե այն ամենը, ինչ կլսի կամ կկարդա: Կկարողանա շատ սահուն արտահայտվել և ներկայացնել իր կարծիքը տարբեր թեմաների և քննարկումների վերաբերյալ թե՛ ռեալ նախադասությունների միջոցով, թե՛ ոչ ռեալ կառույցներով։

Español express

[Արագացված իսպաներեն]

 

  Այս դասընթացը նախատեսված է նրանց համար, ում անհրաժեշտ է շատ կարճ ժամանակահատվածում տիրապետել իսպաներեն լեզվին: Կուրսը տևում է 2 ամիս, շաբաթական 4 անգամ, 1,5 ժամ տևողությամբ: 1 ամսվա արժեքն է 32.000 դրամ:

Español light

[Պասիվ իսպաներեն]

   Նախատեսված է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ձեռք բերել իսպաներենի ընդհանուր գիտելիքներ` շեշտը դնելով առօրյա շփման համար անհրաժեշտ մակարդակի վրա: Այս կուրսի տևողությունն է 4 ամիս, շաբաթական 2 անգամ, 1,5 ժամ տևողությամբ: 1 ամսվա արժեքն է 15.000 դրամ:

Cursos de conversación

[Խոսակցական իսպաներեն]

     Խոսակցական կուրսերը նախատեսված են բոլոր նրանց համար, ովքեր արդեն խոսում են իսպաներեն, բայց ցանկանում են կատարելագործել իսպաներենի տիրապետման իրենց մակարդակը:

  Այս դասընթացն իրենից ներկայացնում է զրույց` սեմինարների և բանավեճերի տեսքով, այսինքն` յուրաքանչյուր դասի ընթացքում քննարկվում է որևէ հետաքրքիր թեմա (կրթություն, մշակույթ, քաղաքականություն, սպորտ, երաժշտություն և այլն): Դասախոսը նախապես ընտրված թեմայի շուրջ 1-3 էջի սահմանում հակիրճ ինֆորմացիա է ուղարկում ուսանողներին` նյութին և բառապաշարին ծանոթանալու համար: Թեմայի ընտրությունը, բնականաբար, կախված է նաև ուսանողների նախասիրություններից:

  Խոսակցական կուրսերը ներառում են նաև ֆիլմերի դիտում, երգերի ունկնդրում և քննարկում:

 Կուրսերն անց են կացվում բացառապես բնիկ իսպանախոսների կողմից:

 Դասընթացը կրում է շարունակական բնույթ, շաբաթական 2 անգամ, 1.5 ժամ տևողությամբ: Ամսական 8 դասաժամի արժեքն է 12.000 դրամ:

Español individual

[Անհատական իսպաներեն]

DELE

[իսպաներենը որպես օտար լեզու]

 

   Անհատական ​​դասընթացների ամբողջ ծրագիրը կազմվում է ըստ ուսանողի պահանջների՝ շեշտը դնելով ինչպես գրավոր, այնպես էլ խոսակցական լեզվի վրա (թե՛ առօրյա, թե մասնագիտական ​​միջավայրի համար)՝ պահպանելով կրթական ծրագրի համապատասխան մոտեցումը: Նախատեսված է բոլոր փուլերի համար։

  Անհատական դասերի գրաֆիկը կազմվում է ըստ ուսանողի ցանկության` շաբաթական 1-ից 6 անգամ: 1 դասաժամի արժեքն է 4.500 դրամ, 1 ժամ տևողությամբ:

 

   Իսպանական կենտրոնն առաջարկում է նաև DELE (իսպաներենը որպես օտար լեզու) դիպլոմի նախապատրաստման դասընթացներ՝ ըստ ընտրված մակարդակի: Դասընթացը անց է կացվում Սերվանտեսի ինստիտուտի կողմից առաջարկվող անհրաժեշտ և համապատասխան ծրագրով և նյութերով։ Այն ներառում է քննության բոլոր ասպեկտները՝ ընթերցանության, լսողական նյութերի ըմբռնում, գրավոր և բանավոր հմտությունների զարգացում:

Դասընթացների վերջում տրվում է համապատասխան փուլն ավարտելու մասին վկայական:

Գրանցման և չեղարկման պայմանները

 

Գրանցում
Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են գրանցվել իսպաներենի դասընթացներին, պետք է լրացնեն «գրանցման թերթիկը» և վճարեն համապատասխան մակարդակի համար դասընթացը սկսելիս: Եթե ուսանողը ունի սկսնակ A1-ից բարձր մակարդակ, ապա պետք է անցնի թեստավորում՝ մակարդակը ստուգելու համար և ըստ այդմ՝ միանա տվյալ փուլի դասընթացին։

Չեղարկումներ Իսպանական կենտրոնի կողմից

Իսպանական կենտրոնը չեղարկում է այն դասընթացները, որոնցում ուսանողների նախնական քանակը չի համապատասխանում պահանջվող նվազագույն քանակին (խմբում առնվազն 4 ուսանող): Ուսանողների նվազագույն թվի բացակայության պատճառով չեղյալ հայտարարելու դեպքում գրանցված ուսանողներին առաջարկվում են անհատական ​​պարապմունքներ։ Եթե ​​այս տարբերակը հարմար չի լինում, այդ դեպքում նրանք պետք է սպասեն մինչև նոր ուսանողների համալրմանը դասընթացը սկսելու համար:

 

Չեղարկումներ ուսանողի կողմից

Այն դեպքում, երբ ուսանողը չեղարկում է իր գրանցումը դասընթացի համար վճարումը կատարելուց հետո (որը կատարվում է առաջին դասին, ոչ թե նախապես), նրան առաջարկվում է առավելագույնը վեց ամիս ժամկետ՝ սկսած վճարման օրվանից, որպեսզի կարողանա միանալ այլ խմբերի: Բաց թողնված դասերի համար գումարի մասնակի փոխհատուցում չի կատարվում:

bottom of page